Kalendarz imprez szkolnych

HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH, ŚRODOWISKOWYCH

W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W DĄBROWICY

Rok szkolny 2018/2019

 

L.p.

Nazwa uroczystości/imprezy

Termin

Osoby odpowiedzialne

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

3. IX .2018r.

Dyrektor, wszyscy n-le

2.

Akcja „Narodowe czytanie 2018 – „Przedwiośnie

8. IX .2018r.

Dyrektor, bibliotekarz,  n-ciel  j. polskiego, historii, chętni n-le

3.

Wybory do samorządów klasowych i Samorządu Uczniowskiego

IX. 2018r.

Dyrektor, wychowawca klasy,

4.

Spotkanie z rodzicami, wybory oddziałowych  i szkolnej Rady Rodziców, przedstawienie przedmiotowego systemu oceniania i zasad oceny zachowania.

IX. 2018r.

Dyrektor, wychowawca klasy,

Wszyscy nauczyciele

5. Akcja „Sprzątanie świata- Polska 2018 pod hasłem Akcja-segregacja”

21-23I. X

2018r.

SU, wychowawca klasy

6.

Dzień Chłopaka- akademia szkolna

03. X .2018r.

SU– uczennice, opiekun SU

7.

XVIII Dzień Papieski

pt. "Promieniowanie ojcostwa"

14. X .2018r.

SU, ks. W. Capłap, wychowawca klasy,

8.

Dzień Komisji Edukacji Narodowej- akademia szkolna

16 .X .2018r.

SU z opiekunem

9.

„Śpieszmy się kochać ludzi...”- listopad miesiącem pamięci o zmarłych (wyjścia na cmentarz i do miejsc pamięci)

XI 2018r.

SU, wychowawca klasy,

10.

Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

9.XI.2018r.

Dyrektor, M. Pęcak, J. Serafin,

11.

Spotkanie z rodzicami

XI 2018r

wychowawca klasy, wszyscy n-le, dyrektor

12.

„Andrzejki”

XI 2018r.

SU, wychowawca klasy

13.

Mikołajki klasowe

6. XII .2018r.

wychowawca klasy

14.

Konkurs bożonarodzeniowy

XII 2018r.

SU z opiekunem,

15.

Próbne egzaminy gimnazjalne (zewnętrzne)

XII 2018r.

Nauczyciele uczący w kl. III

16.

Kiermasz świąteczny

XII 2018r.

Kl. III z wychowawcą

17.

„Jasełka szkolne...”- przedstawienie bożonarodzeniowe, spotkanie opłatkowe

XII 2018r.

SU z  opiekunem, M. Pęcak, J. Majkut

18.

Środowiskowy Dzień Babci i Dziadzia

19 I 2019r.

Dyrektor, wszyscy nauczyciele

19.

Procedura wystawiania ocen i klasyfikacja śródroczna

I 2019r.

Dyrektor, wszyscy nauczyciele

20.

„Dyskoteka karnawałowa”

I 2019r.

Wychowawca klasy, chętni n-le

21.

Spotkanie z rodzicami

II 2019r.

Dyrektor, wszyscy nauczyciele

22.

Ferie zimowe

11 II- 24.II. 2019r.

-----

23.

Dzień języków obcych

II 2019r.

E. Darnia, J. Marczak- Szpyt

24.

Poczta walentynkowa

14 II 2019r.

SU z opiekunem,

25.

Próbne egzaminy gimnazjalne (wewnętrzne) uczniów klasy III

II 2019r.

Nauczyciele uczący w kl. III

26.

Dzień Kobiet – akademia szkolna

8 III 2019r.

SU– uczniowie, panowie n-le

27.

Konkurs wielkanocny

IV 2019r.

SU z opiekunem,

28.

Spotkanie z rodzicami uczniów kl. III

IV 2019r.

Wychowawca klasy III

29.

Egzaminy gimnazjalne

10 -22 IV 2019r.

Dyrektor, wszyscy n-le

30.

Wiosenna przerwa świąteczna

20.IV - 23. IV 2019r.

------

31.

Dzień Ziemi

24 .IV .2019r.

SU, E. Berestka, J. Stopyra

32.

Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja

07 .V .2019r.

Dyrektor, SU z opiekunem,  J. Majkut, J. Serafin

33.

Spotkanie z rodzicami

VI 2019r.

Wychowawca klay, wszyscy n-le

34.

Dzień Rodziny, Dzień Sportu Szkolnego- podsumowanie działań profilaktycznych

29 V 2019r.

Wychowawcy klas, SU,

wszyscy n-le, Rada Rodziców

35.

Procedura wystawiania ocen                               i klasyfikacja końcoworoczna

VI 2019r.

Dyrektor, SU, wszyscy nauczyciele,

36.

Zjazd absolwentów gimnazjum- spotkanie po latach

VI 2019r.

Dyrektor, wszyscy  nauczyciele

37.

Zakończenie roku szkolnego- pożegnanie klasy III

22. VI .2019r.

Dyrektor, J. Serafin

38.

Udział w konkursach szkolnych wewnętrznych i zewnętrznych, wyjazdy edukacyjne do kina, teatru, filharmonii, muzeów, wycieczki edukacyjno-integracyjne

Cały rok

 

----

 

 

Joomla templates by a4joomla